Tô vít hơi AB-6 (17-50 N.m)

Giá: liên hệ

Tốc độ : 9000 r.p.m

Lực siết : 17-50 N.m

Trọng lượng : 1 kg

Tiêu thụ không khí : 0.25 m3/min

Kích thước ống khí : 1/4″

Áp xuất không khí : 6.3 kg