SKC-PTA-BS20/30/45P – Tua vít pin tự động dạng đứng lực vít nhỏ không chổi dùng trong công nghiệp

Giá: liên hệ