Robot lắp ráp 3 trục X-Y-Z

Giá: liên hệ

Robot lắp ráp 3 trục X – Y – Z

Bao gồm:

  • Hệ thống truyền tải tự động trục vít
  • Bệ chuyển động X-Y-Z
  • Hệ thống điều khiển
  • Hệ thống khóa

Hiệu quả cao hơn nhiều so với công việc thủ công truyền thống

Máy có thể hoạt động liên tục, đặc biệt với các mặt hàng có cùng kích thước

Vít: M1- m8