MŨI VÍT HAI ĐẦU CÓ TỪ – NO.M-A14

Giá: liên hệ

Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Khi hỏng 1 đầu, đảo lại và tiếp tuc dùng đầu còn lại
* Được nạp từ mạnh