MŨI VÍT ALFA – NO.AL14

Giá: liên hệ

Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Khi hỏng 1 đầu, đảo lại và tiếp tuc dùng đầu còn lại
* Hiệu quả xoắn vừa phải nhờ phương pháp xử lý ram cứng phần rãnh ngang