MŨI VÍT 2 ĐẦU VUÔNG – NO.A14

Giá: liên hệ

Độ chính xác tuyệt vời & độ bền vượt trội
* Khi hỏng 1 đầu, đảo lại và tiếp tuc dùng đầu còn lại
* Hình dạng đặc biệt chống mũi vít bị kẹt