Mũi lục giác 5mm dài 70 mm đầu #2 ( Lục giác 5mm +2×4.5x70H )

Giá: liên hệ