Máy vặn vít hơi AB-4.5S ( 9-35 N.m )

Giá: liên hệ

Lực siết: 9-35 N.m
Tốc độ : 10000 r.p.m
Trọng lượng : 1 kg
Kích thước ông khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.2 m3/phut
Áp xuất khí : 6.3 Kg