Máy vặn bu lông AB-5000GL 1″ (1500-2640 N.m )

Giá: liên hệ

Lực siết: 1500-2640 N.m
Tốc độ : 8500 r.p.m
Trọng lượng : 16.4 kg
Kích thước ông khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.6 m3/phut
Áp xuất khí : 6.3 Kg