Máy vặn bu lông AB-4200GL 1″(1300-2160 N.m)

Giá: liên hệ

Lực siết: 1300-2160 N.m
Tốc độ : 4000 r.p.m
Trọng lượng : 12.1 kg
Kích thước ông khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.6 m3/phut
Áp xuất khí : 6.3 Kg