Máy vặn bu lông AB-3400GL 1″(550-1500 N.m )

Giá: liên hệ

Lực siết: 550-1500 N.m
Tốc độ : 4500 r.p.m
Trọng lượng : 8.4 kg
Kích thước ông khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.5 m3/phut
Áp xuất khí : 6.3 Kg