Máy vặn bu lông AB-162 1/2″ (34-440 N.m)

Giá: liên hệ

Lực siết: 34-440 N.m
Tốc độ : 8500 r.p.m
Trọng lượng : 2.6 kg
Kích thước ông khí : 1/4″
Tiêu thụ không khí : 0.3 m3/phut
Áp xuất khí : 6.3 Kg