Máy mài khuôn thẳng MG-120

Giá: liên hệ

Tốc độ : 65000 r.p.m

Đầu kẹp : 3 mm

Kích thước ống khí : 1/4″

Tiêu thụ không khí : 550 l/m

Trọng lượng : 0.1 kg

Áp suất khí : 6.3 kg