D5*100*T7 : đầu bits tròn phi 5, dài 100mm, mũi hoa thị T7

Giá: liên hệ