D5*100*T10H : đầu bits tròn phi 5, dài 100mm, mũi hoa thị T10H có lỗ

Giá: liên hệ