Cảm biến quay từ tính ZX-LN 20200312

5.900.000 4.600.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cảm biến vòng quay thuận nghịch từ tính ZX-LN 20200312

Nguồn: 24V

2 tín hiệu đầu ra NPN cho 2 hướng quay